Użytkownicy online: 74

Regulamin


INFORMAJE  OGÓLNE.
1. Sklep internetowy sumerc-czesci.PL  znajdujący się na stronie internetowej sumerc-czesci.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie sumerc-czesci.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
4. Na każdy towar zakupiony w sklepie wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
5 Przesłanie zamówienia z żadaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
6. Zawartość sklepu internetowego czesci-sumerc.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego , a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
7. Klient wypełnijąc formularz zamówienia składa ofertę kupna danego towaru.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
9. Sklep internetowy czesci-sumerc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach czesci-sumerc.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji.W przypadku braku porozumienia obu stron zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, udostępnionego przez sumerc-czesci.pl na stronach sklepu internetowego.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających  realizację złożonego zamówienia, sumerc-czesci.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. Dostawa towarów realizowana jest przez przedsiębiorstwo Poczta Polska lub kuriera DPD,
na adres wskazany w zamówieniu:
Przy zakupach o wartości do 400zł przesyłka Pocztą Polską lub kuriera DPD.
Przy zakupach o wartości przekraczającej 400zł przesyłka wyłącznie firmą kurierską DPD.
7. Wszystkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej DPD


GWARANCJE I REKLAMACJE
1. Towary oferowane w sklepie internetowym czesci-sumerc.PL  objęte są gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. W przypadku braku kart gwarancyjnych, podtawą reklamacji jest dowod sprzedaży paragon lub faktura.
2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z czesci-sumerc.PL lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
6. Towar posiadający ważną gwarancję można reklamować, przesyłając na adres firmy na własny koszt.Paczki za pobraniem nie są odbierane.
7. Zwrot towaru.
Zgodnie z ustawą z 02.03.2000 r.W okresie 10 DNI od dostarczenia zamówionego towaru , konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny,w ramach odstąpienia od umowy , wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość..
Zwrotu można dokonać pod warunkiem ,że:
-towar znajduje sie w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu
-nie nosi śladów użytkowania
-posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dowód zakupu
Chcąc skorzystać z wyzej wymienionego prawa należy przesłać towar na własny koszt na adres firmy.
(paczki za pobraniem nie są odbierane)
Do przesyłki należy dołączyć :
-Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
-Dane tj, Imię Nazwisko , nr zamówienia , nr konta na który mamy zwrócic należność.
8. Jesli w dostarczonym towarze stwierdzone zostaną wady fabryczne lub towar został uszkodzony w trakcie przesyłki , prosimy odesłać go wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy dołączyć protokół reklamacyjny  spisany podczas odbioru w obecności przedstawiciela poczty lub firmy kurierskiej. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy.


ZAPŁATA ZA DOSTARCZONY TOWAR
1. Zapłatę  za dostarczoną przesyłkę Zamawiający dokonuje:
*gotówką u doręczyciela lub w przypadku nieobecności, we wskazanym w zawiadomieniu urzędzie pocztowym lub kurierskim,
*przelewem bankowym na konto czesci-sumerc.pl,
2. Do każdej przesyłki czesci-sumerc.PL dołącza paragon lub fakturę, które należy zachować w przypadku ewentualnej reklamacji.


OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. czesci-sumerc.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyny.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia.

2. Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
3. Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
4. Przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetoweg.
5. Realizacji niektórych  zamówień w osobnych partiach.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271), a także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r Dz.U. nr 144, poz.1204.